MENU
Aula_close Layer 1

AKT på Sct. Hans Skole

Sct. Hans Skole har 2 AKT vejledere: Frank Jensen og Janne Schmidt.

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

AKT vejlederne arbejder med trivselsproblematikker i klasserne.

De arbejder forebyggende og trivselsfremmende og  udarbejder forskellige forløb, alt afhængig af eleverne og problematikken. For eksempel kan de:

  • vejlede elevens/klassens lærere
  • observere i klassen
  • sætte klassemøder i gang
  • have samtaler med elever enkeltvis, i grupper eller hele klassen
  • arbejde med empati, lave lege/øvelser, der træner sociale færdigheder 
  • gennemføre trivselsundersøgelser


AKT vejledernes fokus er især på relationerne mellem eleverne og læreren og eleverne indbyrdes. Deres opgave er at se mulighederne, være igangsættende og inspirerende.
Typisk aftales forskellige ting, eleverne/lærerne skal arbejde med til næste gang.
Klasselæreren orienterer via månedsbrevene, når AKT vejlederne arbejder i klassen. Hvis der arbejdes med enkelte elever, vil det ske efter aftale med elevens forældre.
Lærerne henvender sig via indstillingsskemaer til AKT vejlederne.