MENU
Aula_close Layer 1

SFO

På Sct. Hans Skole er det ikke kun i skoletiden, at der er stor aktivitet. I fritiden er der også et rigtigt godt tilbud, nemlig SFO'en, som er for 0. - 4. klasse. Der er SFO både om morgenen og om eftermiddagen.

Åbningstider:
kl. 6.00-8.00
kl. 13.15/14 - 16.45

I morgen SFO'en lægges der vægt på, at børnene får en rolig start på dagen.

Om eftermiddagen er børnene opdelt årgangsvis, og vi lægger vægt på medbestemmelse, trivsel og fællesskabsføleles. SFO'en er et rum for fordybelse, fantasi, kreativitet og skabertrang. Hverdagen afspejles i en kombination af egne og tilrettelagte aktiviteter f.eks. kor, band, skolehave, udeliv på Sandhusvej, boldspil i gymnastiksalen og værksteder på tværs af afdelingerne.

Et særligt tilbud er SFO2 for 4. klasse. Her er der, udover hverdagens aktiviteter, mulighed for ar deltage i aftenklub, ture ud af huset og arrangementer med øvrige SFO'er i byen. Der samarbejdes også med Ungecenter Odense

Telefon nr. til SFO:
0. årgang 6375 2529
1. årgang 6375 2531
2. årgang 6375 2532
3. årgang 6375 2528
SFO2, Troldhytten 6375 2528
Forårs SFO 6375 2533