MENU
Aula_close Layer 1

Sct. Hans Skole

Sct. Hans Skole har i mange år været Skibhuskvarterets skole. Her har 700 glade elever deres daglige gang. Vores forældre er meget engagerede i samarbejdet med skolen og vi har en aktiv forældreforening.

Vi benytter i høj grad samarbejdspartnere, foreninger og faciliteter i kvarteret og Odense by - vi har åben skole og vi cykler gerne dertil!

Vi sørger for en tryg overgang fra børnehave til børnehaveklasse og fra børnehaveklasse til 1. klasse.

På 1.-3. årgang har vi en blok af timer vi kalder naturfag og kulturfag, som benyttes til ekskursioner og kreativt værkstedsarbejde. 

På 4.-6. årgang arbejder vi med de praktiske fag: håndværk & design, madkundskab, natur & teknologi og svømning.
På 4. og 5. årgang har vi fokus på teknologi og den innovative dimension.
På 6. årgang har vi fokus på den internationale dimension.

På 7.-9. årgang i ungemiljøet videreføres vores tre dimensioner som linjer.