MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

Skolebestyrelsens værdier

  • Skolen er, sammen med forældrene, ansvarlig for at skabe de bedst mulige vilkår for elevernes personlige udvikling og læring.
  • Vi skal udvise gensidigt hensyn og respekt for hinanden. Vi skal vise respekt for skolen, for fællesskabet, for aftalerne og for forskelligheden, så skolen er et godt sted at være.
  • Vi er alle en del af et fællesskab, og vores udtalelser og handlinger har konsekvenser for hele fællesskabet.  

 

Sct. Hans Skole bygger vi skolens dagligdag på fællesskabet og den gensidige respekt. Som forældre til elever på Sct. Hans Skole indgår du /I i skolens fællesskaber – både i klassen og på hele skolen Derfor forventer vi, at forældrene understøtter pædagogerne og lærerne og skolens opgave ved,

  • At forældre deltager i skolens møder og holder sig informerede.
  • At elever møder udhvilede og parate.
  • At forældre respekterer skolens opgave og hjælper deres børn til at forstå og følge skolens retningslinjer.
  • At forældre understøtter skolens indsats for at styrke det sociale fællesskab
     

Dette, for at vi sammen med skolen, kan skabe de bedste vilkår og muligheder for elevernes udvikling og læring.

Vedtaget å bestyrelsesmødet 18. maj 2017