MENU
Aula_close Layer 1

Skolens vision og mission

Mission

Sct. Hans Skoles mission er at give børn og unge lyst til at lære mere, give børn og unge færdigheder og kompetencer, og fremme det enkeltes barns alsidige udviklingm så han/hun kan navigere i fremtidens samfund.
 

Vision

Sct. Hans Skole ønsker at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienteret børn og ugen gennem skolens tre dimensioner:

Sundhedsdimensionen: Vi vil gerne give eleverne livsduelighed, ud fra en forståelse af at elever er med i fællesskaberne på Sct. Hans Skole, hvor de oplever fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Den kreative dimension: Sct. Hans Skole ønsker at udvikle børn og unge, der kan være nyskabende, iderige og innovative.

Den internationale dimension: Sct. Hans Skole ønsker at kvalificere børn og unge til at deltage aktivt i en globaliseret verden.